Basistraining effectiever communiceren

Hoe werkt communicatie?

Op welke manier geven we betekenis aan de dingen die op ons afkomen? Ben jij in de juiste staat? Hoe krijg je de ander in de juiste staat? Een aantal vragen die beantwoord zullen worden in deze interactieve workshop.

Ga aan de slag met een persoonlijk leerdoel om zicht te krijgen op je eigen wijze van communiceren van en met anderen, afgestemd op de ander en ga de verschillende denkstijlen herkennen en daarop aansluiten.

Voor wie?

De training is bedoeld voor budgetcoaches en schuldhulpverleners die;
•  Zicht willen krijgen op de eigen wijze van communiceren van en met anderen, afgestemd op de ander en herkennen en aansluiten op verschillende denkstijlen
•  Bewuster willen worden van eigen manier van communiceren, o.a. luisteren, (meta) vragen stellen en feedback geven

Inhoud

Onderwerp

Insteek

Oefeningen

Communicatiemodel

Hoe werkt communicatie? Op welke manier geven we betekenis aan de dingen die op ons afkomen?

Bewust worden van eigen betekenisgeving; oefening met fles.

Staat

Ben jij in de juiste staat? Hoe krijg je de ander in de juiste staat?

Bewust worden van je eigen staat, het beïnvloeden van je eigen staat en van de staat van de ander, in tweetallen.

Heldere kaders

Wat is het belang van kaders?

Klopoefening

De vaardigheid luisteren

Wat doe je als je actief luistert?
Waar luister je naar?

Oefenen in twee of drietallen
Luistertest persoonlijk invullen

De vaardigheid vragen stellen

Wat doe je als vragensteller? Wat is een juiste vraag om te stellen?

Oefenen in twee of drietallen aan de hand van casuïstiek

Metavragen stellen

Hoe vraag je door op het antwoord van de ander? Wat is het doel van doorvragen

Oefenen in kleine groepen aan de hand van een voorgelegde zin

Denkstijlen

Wat is een denkstijl en hoe zet je die in tijdens het communiceren met anderen?

Denkstijlentest invullen voor jezelf. Wat heb je ontdekt?

Eigenaarschap

Bewust zijn van de vier krachten als mens en hierna handelen

Hoe neem je verantwoordelijkheid voor zelf en laat je de verantwoordelijkheid bij de ander.

Feedback, de moderne kijk op feedback

Hoe goed ben jij in het geven van zintuigspecifieke feedback, het ontvangen en erna vragen?

Diverse oefeningen in twee- en drietallen.

Kenmerken van de training

•  30% theorie en 70% oefeningen;
•  De inhoud van de training is gestoeld op praktische tools en inzichten uit de neuro semantiek
•  Oefeningen bestaan uit rollenspellen met realistische casuïstiek en praktijkgerichte voorbeelden
•  Weinig tot geen jargon, zeer toegankelijke taal
•  Luchtige ontspannen en veilige sfeer waarin ruimte is voor plezier en humor als randvoorwaarde voor leren

Docent

Henriëtte Rutten (1961)

Mijn werkervaringen heb ik hoofdzakelijk opgedaan in de zorg, zowel in de praktische uitvoering als vanuit de functie Adviseur Leren & Ontwikkelen bij de dienst HRM&D binnen de GGZ. Vanuit mijn fascinatie in de verschillende manieren waarop mensen keuzes maken, betekenis geven aan hun leven, nieuwe dingen aanleren of stappen zetten om zich verder te ontplooien of niet ben ik me gaan verdiepen in communicatie, didactiek en begeleidingskunde. Deze kennis en kunde pas ik toe bij het begeleiden van individuele mensen in de vorm van coachen of supervisie of in het samenwerken met teams groepen door middel van teamcoaching of training.

Mijn inspiratiebronnen zijn de natuur, reizen, lezen, kunst kijken, wandelen, fietsen en genieten van de vele kleine dingen in het leven.

communication-1991849_1920

Datum & Tijd

Donderdag 20 september 2018
09:30 – 17:00

Locatie

eX:plain
Disketteweg 6
3821AR Amersfoort

Investering

€ 199,95
exclusief btw

€ 149,95 (actietarief tot 14 september)
exclusief btw

0